Risicovoeten

Onder risicovoeten vallen naast de diabetische en reumatische voeten ook de oudere en/of de verwaarloosde voet en/of de spastische voet.

Oncologische voetzorgverlener


Bent u kankerpatiënt, dan kan uw behandeld arts of verpleegkundige u verwijzen naar een oncologische voetzorgverlener (OVV) / Een oncologische voetzorgverlener (OVV) verleent voetzorg aan kankerpatiënten. Een OVV is opgeleid om voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen en bevindingen terug te koppelen aan het oncologische behandelteam. Daarnaast heeft een OVV geleerd op een professionele manier om te gaan met de emoties die voort kunnen komen tijdens het behandeltraject.

Het doel van oncologische voetverzorging is het zo optimaal mogelijk in stand brengen en het behouden van de voeten. Veiligheid en gezondheid zijn hierbij belangrijke aspecten en hier wordt de nodige aandacht aan gegeven in afstemming met het behandelteam.


Diabetische voet


Voetafwijkingen komen bij patiënten met diabetes helaas buitengewoon vaak voor. Vooral patiënten die langer dan zes a zeven jaar diabetes hebben, ontwikkelen vaak voetafwijkingen. Dergelijke voetafwijkingen kunnen leiden tot ernstige voetafwijkingen en zelfs amputaties. Als pedicure werk ik nauw samen met de podotherapeut , om clienten met problemen zo snel en adequaat te kunnen helpen.

De diabetische voet wordt in bepaalde gevallen vergoed vanuit de basisverzekering. In sommige gevallen krijgt u nog een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.


Reumatische voet


De voeten van reuma patienten zijn vaak extra gevoelig door gewrichtsonstekingen, slijmbeursontstekingen, standverandering en slijtage in de gewrichten. daarom is het verstandig uw voeten te laten behandelen door een professioneel pedicure. Naast de behandeling kan ik u adviseren of eventueel doorverwijzen.
Deze voetzorg wordt in bepaalde gevallen vergoed vanuit de aanvullende verzekering.


Overige risicovoeten


Voor alle overige risicovoeten kunt u voor een optimale verzorging ook bij mij terecht.
Naast alle pedicurebehandelingen verzorg ik ook prothesenagels, nagelcorrecties, nagelregulaties en ortheses.